Over

POST ARDOOIE

ZONE MIDWEST

Vanaf 1 januari 2015 werken alle brandweerkorpsen samen in een netwerk van 17 posten. Dit betekent dat de beroepsbrandweerlieden en vrijwilligers automatisch overgaan naar zone Midwest.  Zone Midwest telt circa 660 manschappen (36 beroepsmensen, 624 vrijwilligers).

Zone Midwest ambieert volgende doelen, ter bescherming van zijn 220.000 inwoners:

  • Iedere burger krijgt de snelste adequate hulp, met een uniforme kwaliteit. Dit betekent dat ingeval van brand of noodhulp de snelste post ter plaatse wordt gestuurd met de nodige middelen om u hulp te bieden. Het uitgangsprincipe is dat elke burger recht heeft op eenzelfde bescherming tegen een gelijkwaardige kostprijs. Dit betekent eveneens dat de snelste post ook deze van een naburige gemeente kan zijn. In de zonewerking vallen de gemeentegrenzen namelijk weg.
  • Goed opgeleide brandweerlieden: elke brandweerman krijgt dezelfde functiegerichte opleiding
  • Elke brandweerman krijgt dezelfde functiegerichte persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Een uniform statuut voor het operationeel personeel, met vastgelegde rechten en plichten, verloning (beroeps) en vergoedingen (vrijwilligers).

MEER INFO

Brandweerzone Midwest


T 051 27 21 70


www.zonemidwest.be

Copyright Ruben © All Rights Reserved

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren